Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

Sam nie wiem kim jestem w Twoich oczach, Może wcale mnie w nich nie ma I spokojnie śnisz po nocach
Reposted fromkikkeer kikkeer viagdziejestola gdziejestola
5763 c389 500
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola

March 26 2017

Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola

March 22 2017

8009 62fb

Fierce

3259 562b
Reposted fromKiro Kiro viagdziejestola gdziejestola

March 21 2017

6384 fa36
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
2672 2877
Reposted fromunr-eal unr-eal viagdziejestola gdziejestola
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaszydera szydera
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze.
— Marek Hłasko, Robotnicy
Reposted frommirabelia mirabelia viapiglet piglet

Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.

— Marie Lu
Reposted fromatris atris viamymindneversleeps mymindneversleeps

March 20 2017

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

March 15 2017

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
8649 40ad
Reposted fromczarnycukier czarnycukier via2708 2708

March 11 2017

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viaparrtyzant parrtyzant

March 10 2017

1921 2427
Reposted fromniespelnione niespelnione viasuben suben
8622 5387
Reposted fromqueenie-eye queenie-eye viasuben suben
5766 0757
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaMerrry98 Merrry98
Nigdy nie żyłem lepiej niż przez rok bycia zakochanym.
— Mumford & Sons
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaparrtyzant parrtyzant
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl