Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley

August 20 2017

3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaMerrry98 Merrry98
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viaMerrry98 Merrry98
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous via48hrs 48hrs

July 29 2017

Chce, żeby dotknęła mnie jeszcze raz, bo zakochałem się w sposobie, w jaki się uśmiechała, kiedy to zrobiła(…).
— Colleen Hoover – Confess
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via48hrs 48hrs

July 23 2017

Nigdy nie żyłem lepiej niż przez rok bycia zakochanym.
— Mumford & Sons
Reposted fromparrtyzant parrtyzant via48hrs 48hrs

July 19 2017

0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viagdziejestola gdziejestola

July 18 2017

Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea via48hrs 48hrs
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.

July 10 2017

July 04 2017

I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania.

June 18 2017

Reposted bymymindneversleeps mymindneversleeps

June 11 2017

A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola

June 07 2017

June 06 2017

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.
— Jeremi Przybora

June 04 2017

7700 d474
Reposted fromShini Shini viasweetnothingg sweetnothingg

May 31 2017

Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera

May 29 2017

May 03 2017

8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl